Tiedotteet

13. joulukuuta, 2016

Korvaushakemuksen käsittelyaika

Sairaanhoidon korvaushakemuksia käsitellään toimistossa 1-3 kertaa viikossa työtilanteen mukaan.
Kuitenkin useimmiten korvaukset löytyvät viikossa tililtä, hakemuksen saapumisesta lukien.

Käsittelyaikaa saattavat viivästyttää posti kulku ja puuttuvat liitteet. Jos olet epävarma siitä, mikä liitteitä korvaushakemuksesi tarvitsee, voit ottaa yhteyttä sairauskassan toimistoon.

 

20. joulukuuta, 2016

Muutoksia diabeteslääkkeiden korvauksiin 1.1.2017 alkaen

Muut kuin insuliinia sisältävät diabeteslääkkeet siirtyvät ensi vuoden alusta Kelan 100 %:n korvausluokasta 65 %:n korvausluokkaan. Näistä lääkkeistä asiakkaan itsensä maksama osuus on 35 % lääkkeen hinnasta 1.1.2017 alkaen. Insuliinia sisältävästä lääkkeestä asiakas saa jatkossakin 100 %:n erityiskorvauksen ja maksaa lääkkeestä 4,50 euron omavastuun.

Muutos on osa hallitusohjelmassa edellytettyjä yhteensä 150 miljoonan euron lääkekorvaussäästöjä. Diabeteslääkkeiden korvaustason muutos koskee hieman yli 300 000 henkilöä.
Muutokset eivät edellytä asiakkaalta toimenpiteitä. Kela myöntää ilman erillistä hakemusta uudet korvausoikeudet asiakkaille, joilla on jo voimassa oleva diabeteksen korvausoikeus.

Asiakkaat saavat tiedon uusista korvausoikeuksista kirjeitse joulukuussa 2016 ja uudet korvausoikeudet sisältävän Kela-kortin kevään 2017 aikana.

Asiakas saa hänelle kuuluvan korvauksen apteekissa, vaikka uutta Kela-korttia ei olisikaan vielä tullut. Apteekissa on aina ajantasainen tieto asiakkaan voimassa olevista korvausoikeuksista. Apteekki tarkistaa asiakkaan oikeuden korvaukseen sähköisesti Kelasta jokaisen lääkeoston yhteydessä

Asiakas voi tarkistaa hänelle myönnetyt uudet korvausoikeudet Kelan asiointipalvelusta viikolla 51. Asiointipalvelun vasemmassa valikossa on kohta ”Lääkkeiden erityiskorvausoikeudet”, jossa korvausoikeuksien numerot ovat nähtävissä. Apteekissa uusia korvausoikeuksia käytetään lääkeostoissa 1.1.2017 alkaen.

 

20. joulukuuta, 2016

Muutoksia kalliiden lääkkeiden korvaamiseen 1.1.2017 alkaen

Kelan lääkekustannusten vuosiomavastuu eli lääkekatto pienenee. Vuonna 2017 se on 605,13 euroa kalenterivuodessa (610,37 euroa vuonna 2016). Jos vuosiomavastuu ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta valmisteesta 2,50 euron omavastuun.

Jos lääke on erityisen kallis, Kela korvaa jatkossa kerralla enintään 1 kuukauden hoitoaikaa vastaavan lääkemäärän nykyisen 3 kuukauden määrän sijaan. Erityisen kalliiksi katsotaan lääkkeet, joiden yhden pakkauksen arvonlisäverollinen vähittäishinta on yli 1 000 euroa.

Kaikkiin korvattaviin valmisteisiin tulee toimitusväli. Jatkossa korvausta voi saada uudesta lääkkeen, kliinisen ravintovalmisteen ja perusvoiteen erästä sen jälkeen, kun aiemmin ostettu erä on käytetty lähes kokonaan lääkkeen määrääjän antaman ohjeen mukaisesti. Esimerkiksi uudesta erästä voi saada korvausta aikaisintaan 3 viikkoa ennen edellisen erän loppumista, jos valmistetta on edellisellä kerralla ostettu 3 kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä. Toimitusväli on vastaavasti lyhyempi, jos valmistetta on ostettu pienemmissä erissä.

Lääkereseptien voimassaoloaika muuttuu nykyisestä 1 vuodesta 2 vuoteen.

Muutokset ovat osa valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmaa, jossa tavoitteena on saada 150 milj. euron lääkekorvaussäästöt vuodesta 2017 alkaen.

23. toukokuuta, 2016

Lääkekorvaukset muuttuvat

Takon Sairauskassa korvaa Kela-korvattavat lääkkeet viitehintaan saakka. 1.6.2016 alkaen emme korvaa sairausvakuutuslain mukaista alkuomavastuuta.

Sairausvakuutuslain mukainen korvaus maksetaan vasta, kun kustannukset ovat ylittäneet sairausvakuutuslain mukaisen alkuomavastuun/vuosi. Vuonna 2016 alkuomavastuu on 50 euroa.

Myös sairauskassan lisäetuuskorvaus maksetaan vasta alkuomavastuun täyttymisen jälkeen. Mikäli lääkekustannukset ovat pienemmät kuin alkuomavastuu kassan jäsen maksaa lääkkeet kokonaisuudessaan itse.

07. huhtikuuta, 2016

Kassankokous kutsu

KOKOUSKUTSU

 

Takon Sairauskassan varsinainen kassankokous pidetään torstaina 21. päivänä huhtikuuta 2016 alkaen kello 16.00 Takon Ammattiosaston huoneistossa no 33, Näsilinnankatu 22 A Tampere.

 Kokouksessa käsitellään:

 1. Kassan sääntöjen 36 §:ssä mainitut varsinaiselle kassankokoukselle määrätyt asiat.

2. Kassan hallituksen esitys kassan sääntöjen 4 § muuttamisesta.
4 § kassan toimintapiiriin esitetään lisättäväksi Lohjan Sähkö ja Automaatio Oy (koskee Metsä Woodilta siirrettyä henkilöstöä).

3. Kassan hallituksen esitys kassan sääntöjen 14 § 3 a-c kohtien muuttamisesta siten, että sairausvakuutuslain mukaista lääkkeiden alkuomavastuuta ei korvata.

Hallituksen kertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ovat nähtävinä sairauskassan toimistossa (Näsilinnankatu 22 A 32, 33210 Tampere) allekirjoituspäivästä lukien toimiston aukioloaikoina.

Varsinaisen kassankokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä sairauskassan toimistossa  4.5.2016 alkaen toimiston aukioloaikoina.

 

Tampereella 31.3.2016

Takon Sairauskassan hallitus