Hakemukset

Mihin lähetän hakemukseni?

Takon Sairauskassassa käsitellään jäsenten sairaanhoitokorvaukset, äitiys- ja vanhempainvapaahakemukset, isyysrahahakemukset, sairauspäivärahahakemukset ja erityishoitorahahakemukset. Nämä hakemukset kannattaa lähettää suoraan Sairauskassaan.

Ulkojäsenten hakemukset käsitellään Kelassa, ja vain lisäetuudet haetaan Sairauskassasta.

Pitääkö korvaushakemus täyttää

Mikäli Kela-korvaus on jo vähennetty kustannuksista tai haetaan lisäetuutta esim. silmälaseista ei korvaushakemusta tarvita.
Mikäli haetaan korvausta Kela-korvattavasta kustannuksesta eikä Kela-korvausta ole vähennetty tulee hakemukseen liittää täytetty ja allekirjoitettu korvaushakemus.
Jos ei ole tiedossa saako kustannuksesta Kela-korvausta, voi korvaushakemuksen aina toimittaa. Korvaushakeuksen täyttäminen ei ole väärin.