Jäsenyys

Katkeaako jäsenyyteni vuorotteluvapaan/äitiysloman aikana?

Jäsenyys ei katkea, koska työsuhde ei pääty. Sen sijaan jäsenen oikeus lisäetuuksiin päättyy ko. ajaksi, mikäli jäsen ei maksa jäsenmaksua vastaavalta ajalta.

Mikä on jäsenmaksun määrä?

Jäsenmaksu on 1,3 prosenttia ennakonperintälain alaisesta palkasta.
Ulkojäsenen ja palkattomalla vapaalla olevan jäsenmaksu on viimeisten 6kk jäsenmaksujen keskiarvo korotettuna kymmenellä prosentilla.

Milloin ulkojäsenen jäsenyys päättyy?

Ulkojäsenen jäsenyys päättyy, kun jäsen jää eläkkeelle, siirtyy ansiotyöhön, ryhtyy yrittäjäksi tai eroaa kassasta.

Työsuhteeni on päättynyt. Vaikuttaako jäsenyyden katko korvauksiin?

Jos työsuhteen päättymisestä on kulunut yli kuusi kuukautta, tulee jäsenyyttä hakea uudelleen. Tällöin työsuhteen tulee kestää yli kuusi kuukautta. Jäsenen korvausten karenssiajat alkavat kulua uuden jäsenyyden alkamisesta lukien.

Työsuhteeni on päättynyt. Voinko liittyä uudelleen kassan jäseneksi?

Jos työsuhde alkaa uudelleen kuuden kuukauden kuluessa edellisen päättymisestä, voidaan jäsen ottaa uudelleen kassan jäseneksi pelkän ilmoituksen perusteella.
Tällöin uuden työsuhteen pituudella ei ole merkitystä jäseneksi ottamisen kanssa.
Jäsen hyväksytään vanhana jäsenenä takaisin, mikä tarkoittaa sitä, että jäsenen edellinen jäsenyys katsotaan hyväksi laskettaessa korvausten karenssiaikoja.