Korvaukset

Hammaslääkäri vähensi Kela-korvauksen.

Miten menetellään?

Kelan uuden suorakorvaussopimuksen mukaan 1.6.2011 alkaen palveluntuottaja saa vähentää Kela-korvauksen myös sairauskassan jäseneltä. Sairauskassan lisäetuutta voi tällöin hakea toimittamalla laskun ja maksukuitin sairauskassan toimistoon.

Jos joudun leikkaukseen paljonko minulle korvataan?

Yksityisen sairaudenhoidon suorittamien leikkausten lääkärinpalkkiosta korvataan 80 %, enintään 500 euroa (sisältää kela-korvauksen).
Korvausta maksetaan erikseen anestesialääkärin ja leikkaavan lääkärin palkkioista. Leikkauksen yhteydessä peritystä laitosmaksusta korvataan 60 %, enintään 400 euroa.
Julkisen sairaudenhoidon suorittamien leikkausten sairaalamaksut/ poliklinikkamaksut korvataan kokonaan.

Korvataanko magneettikuvauksen tutkimukset?

Magneettikuvakseen tulee tulla erikoislääkärin määräys (myös Kela-korvauksen edellytys). Magneettikuvauksen kustannukset korvataan kokonaan.
Sopimuslaitokset laskuttavat magneettikuvauksen kustannukset sairauskassalta. Jos magneettikuvauksen kustannukset on peritty jäseneltä, korvaus haetaan sairauskassasta. Hakemuksessa pitää olla korvaushakemus, lähete, lasku ja maksukuitti.

Korvataanko magneettitutkimusta?


Olen saanut lähetteen lääkäriltä magneettitutkimukseen, korvataanko se?
Magneettitutkimuksen kustannukset korvataan kokonaan erikoislääkärin määräyksellä. Mahdollisia toimistomaksuja jne. ei korvata.
Maksusitoumusta ei tarvita sopimuslaitoksissa. Sopimuslaitos laskuttaa kustannukset suoraan meiltä, kun esität Kela-korttia ja Sairauskassan jäsenkorttia.

Korvausoikeuden määräytyminen


Edellisen kerran olen ostanut silmälasit 31.12.2014. Jos ostan silmälasit 1.7.2015 mutta haen korvausta 1.1.2016, onko minulla oikeus silmälasikorvaukseen?

Ei ole. Oikeus silmälaseihin on joka toinen vuosi. Edelliset silmälasit olet ostanut 31.12.2014, seuraavan kerran oikeus silmälasikorvaukseen on vuonna 2016 ostetuista silmälaseista.

Oikeus korvaukseen lasketaan lääkkeissä ostopäivän(tai maksupäivän) mukaan, silmälaseissa maksupäivän mukaan.
Esim. lääkärinpalkkiot, hammaslääkärinpalkkiot, tutkimus- hoito ja fysikaalinen hoito menee käyntipäivän mukaan.

Korvausten hakuaika on kuusi kuukautta maksupäivästä.

Kuinka usein minulla on oikeus silmälasikorvaukseen ja paljonko silmälaseista korvataan?

Silmälasikorvaukseen on oikeus joka toinen vuosi. Eli jos silmälasit on hankittu vuonna 2013, niin seuraavan kerran saa korvausta vuonna 2015 hankituista silmälaseista. Silmälasikorvauksen määrä on 300 euroa.

Minkälainen maksukuitti kelpaa korvauksen hakemiseen?

Lisäetuuskorvausta hakiessa sairauskassan tulee aina toimittaa maksukuitti. Nettipankista tulostettu kuitti kelpaa maksukuitista.

Mitä lääkkeistä korvataan?

Kela-korvattavat lääkkeet korvataan viitehintaan saakka. Jos lääke on kalliimpi, jäsen maksaa viitehinnan ja kustannuksen välisen erotuksen itse.
1.6.2016 alkaen emme korvaa enää sairausvakuutuslain mukaista alkuomavastuuta. Tällä hetkellä se on 50 euroa/vuosi.


Muista lääkkeistä kassa korvaa 10 euron ostokertakohtaisen omavastuun ylittävän osuuden, kuitenkin enintään 100 euroa kalenterivuodessa. Ollakseen korvattava lääkkeen oston tulee edellyttää reseptiä ja sen tulee löytyä Kelan ylläpitämästä lääkeluettelosta. Käsikauppalääkkeitä ei korvata.

Hallituksen erityisohjeen perusteella ei korvata hivenaineita, kivennäisaineita, vitamiineja, rautavalmisteita, rokotteita, laihdutusvalmisteita, alkoholin ja tupakan vieroitukseen tarkoitettuja valmisteita, raskauden ehkäisyyn tarkoitettuja valmisteita, erektiohäiriöiden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, sidostarvikkeita eikä apteekissa sekoitettuja valmisteita, ellei niistä tule myös Kela-korvausta.

Paljonko hammashoidosta korvataan?

Hammaslääkärin tai hammashoidon antamasta hoidosta korvataan 60 %. Hammashoidosta voidaan korvata 300 euroa kalenterivuodessa. Sairauskassan maksama lisäetuuskorvaus lasketaan siitä summasta, josta on jo vähennetty Kela-korvausosuus. Kela- korvausta maksetaan yksityisen hammashoidon kustannuksista. Hammashoidon lisäkorvauksen määrää ei pysty arvioimaan ennen päätöksen antamista, koska se riippuu hammaslääkärin tekemistä hoitotoimenpiteistä, niistä perityistä kustannuksista sekä kelan korvauksen määrästä.

Paljonko hieronnasta korvataan, ja miten haen korvausta?

Hierontaan tulee olla työterveyslääkärin lähete. Hieronnasta korvataan 70 % kustannuksista enintään 10 kertaa kalenterivuodessa. Lähete on voimassa 1 vuoden allekirjoituspäivästä, mutta korvattavat käynnit on tehtävä 3kk sisällä ensimmäisestä käynnistä. Käynnit voi jakaa esim. alkuvuodelle 5krt ja loppuvuodelle 5krt hankkimalla 2 lähetettä. Hierontakorvausta hakiessa tulee olla lääkärin lähete ja maksukuitti.

Työsuhteeni on päättynyt. Vaikuttaako jäsenyyden katko korvauksiin?

Jos työsuhteen päättymisestä on kulunut yli kuusi kuukautta, tulee jäsenyyttä hakea uudelleen. Tällöin työsuhteen tulee kestää yli kuusi kuukautta. Jäsenen korvausten karenssiajat alkavat kulua uuden jäsenyyden alkamisesta lukien.