Katkeaako jäsenyyteni vuorotteluvapaan/äitiysloman aikana?

Jäsenyys ei katkea, koska työsuhde ei pääty. Sen sijaan jäsenen oikeus lisäetuuksiin päättyy ko. ajaksi, mikäli jäsen ei maksa jäsenmaksua vastaavalta ajalta.