Mihin lähetän hakemukseni?

Takon Sairauskassassa käsitellään jäsenten sairaanhoitokorvaukset, äitiys- ja vanhempainvapaahakemukset, isyysrahahakemukset, sairauspäivärahahakemukset ja erityishoitorahahakemukset. Nämä hakemukset kannattaa lähettää suoraan Sairauskassaan.

Ulkojäsenten hakemukset käsitellään Kelassa, ja vain lisäetuudet haetaan Sairauskassasta.