Minkälainen maksukuitti kelpaa korvauksen hakemiseen?

Lisäetuuskorvausta hakiessa sairauskassan tulee aina toimittaa maksukuitti. Nettipankista tulostettu kuitti kelpaa maksukuitista.