Pitääkö työsuhteen päättyminen ilmoittaa sairauskassalle?


Muutokset työsuhteessa tulisi ilmoittaa Sairauskassaan esim. työsuhteen päättyminen, vuorotteluvapaa yms.
Työsuhteen päättyessä jäsenyys Sairauskassassa päättyy. Mikäli työsuhteen päättymisestä ei saada tietoa, ei henkilöllä ole ajantasaista Kela-korttia. Tämä voi aiheuttaa väärinkäsityksiä asioidessa Kelassa ja Kelan etuuksissa. Tilaamme työsuhteen päättyessä henkilölle uuden Kela-kortin.

Vuorotteluvapaa ja muut palkattomat vapaat työsuhteesta tulisi ilmoittaa sairauskassaan.

Mikäli työsuhteen päättymisen jälkeen tai palkattomalla vapaalla olevalle on maksettu epähuomiossa perusteettomia lisäetuuksia voidaan joutua tekemään ikäviä takaisinperintöjä.