Työsuhteeni on päättynyt. Voinko liittyä uudelleen kassan jäseneksi?

Jos työsuhde alkaa uudelleen kuuden kuukauden kuluessa edellisen päättymisestä, voidaan jäsen ottaa uudelleen kassan jäseneksi pelkän ilmoituksen perusteella.
Tällöin uuden työsuhteen pituudella ei ole merkitystä jäseneksi ottamisen kanssa.
Jäsen hyväksytään vanhana jäsenenä takaisin, mikä tarkoittaa sitä, että jäsenen edellinen jäsenyys katsotaan hyväksi laskettaessa korvausten karenssiaikoja.