TAKON SAIRAUSKASSAN HALLITUKSEN YLEISOHJEET VUODELLE 2023

YKSITYISESTI TEHDYJEN LEIKKAUKSIEN JA NIIHIN VERRATTAVIEN
TOIMENPITEIDEN KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN

 • Leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä peritystä lääkärinpalkkiosta korvataan
  90%, kuitenkin enintään 500 euroa.
  * Enintään korvaus sisältää sekä svl-korvauksen että lisäetuuskorvauksen. Vrt. kassan
  säännöt 17 §.
 • Leikkauksen tai siihen verrattavan toimenpiteen yhteydessä peritystä laitosmaksusta korvataan 70 %, kuitenkin enintään 400 euroa.

HOITOPÄIVÄMAKSUT (muut kuin julkinen sairaala)

 • Yksityisen sairaalan hoitopäivämaksu korvataan kokonaan yleisen sairaalan maksuluokan
  hintaan asti. Ylittävältä osalta korvataan puolet, enintään 85 euroa. Hoitopäivämaksuja
  korvataan enintään 3vrk/hoitojakso.

KÄYTTÖRAHASTO

 • Korvataan lääkärien vastaanottokäyntien yhteydessä perimistä laitos-, toimenpide-, yms.
  maksuista 70 %, enintään 100 euroa.
 • Korvataan hallituksen harkinnan mukaan sairaanhoitajan antaman hoidon kustannuksista
  70 %, kuitenkin enintään 100 euroa.


SYÖPÄHOIDOT JA MUUT ERITYISEN KALLIIT HOIDOT

 • Korvataan vain julkisen sairaanhoidon kustannusten mukaan.

TAKON SAIRAUSKASSAN HALLITUKSEN ANTAMA OHJE LÄÄKKEISTÄ, JOITA EI KORVATA, ELLEI NIISTÄ TULE MYÖS KELA-KORVAUSTA:

 • Hallituksen antaman ohjeen perusteella ei korvata hivenaineita, kivennäisaineita, vitamiineja,
  rautavalmisteita, laihdutusvalmisteita, alkoholin ja tupakan vieroitukseen tarkoitettuja
  valmisteita, raskauden ehkäisyyn tarkoitettuja valmisteita, erektiohäiriöiden hoitoon
  tarkoitettuja lääkkeitä, sidostarvikkeita eikä apteekissa sekoitettuja valmisteita, ellei niistä tule
  myös Kela-korvausta.
 • Ollakseen korvattava lääkkeen oston tulee edellyttää reseptiä ja sen tulee löytyä Kelan
  ylläpitämästä lääkeluettelosta. Käsikauppalääkkeitä ei korvata.

Takon Sairauskassan hallitus 19.1.2023