TAKON SAIRAUSKASSAN HALLITUKSEN YLEISOHJEET VUODELLE 2022

 

HIERONTAA KORVATAAN MYÖS MUUN KUIN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIN MÄÄRÄYKSELLÄ

·         Edelleen säilyy muut säätöjen määräykset hieronnan korvaamiseksi; hierontaa korvataan lääkärin määräyksellä, korvataan 70% kustannuksesta, enintään 10 krt kalenterivuodessa, korvattavat käynnit tulee tehdä 3kk sisällä ensimmäisestä käynnistä.

 

YKSITYISESTI TEHDYJEN LEIKKAUKSIEN JA NIIHIN VERRATTAVIEN TOIMENPITEIDEN KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN

·         Leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä peritystä lääkärinpalkkiosta korvataan 80%, kuitenkin enintään 500 euroa.

* Enintään korvaus sisältää sekä svl-korvauksen että lisäetuuskorvauksen. Vrt. kassan säännöt 17 §.

·         Leikkauksen tai siihen verrattavan toimenpiteen yhteydessä peritystä laitosmaksusta korvataan 60 %, kuitenkin enintään 400 euroa.

 

 

HOITOPÄIVÄMAKSUT (muut kuin julkinen sairaala)

·         Yksityisen sairaalan hoitopäivämaksu korvataan kokonaan yleisen sairaalan maksuluokan

hintaan asti. Ylittävältä osalta korvataan puolet, enintään 85 euroa. Hoitopäivämaksuja korvataan enintään 3vrk/hoitojakso.

 

 

KÄYTTÖRAHASTO

·         Korvataan lääkärien vastaanottokäyntien yhteydessä perimistä laitos-, toimenpide-, yms. maksuista 50 %, enintään 100 euroa.

·         Korvataan rokotuksista 50 %, enintään 50 euroa, ellei kustannusta joku muu taho korvaa (esim. työnantaja).

·         Korvataan hallituksen harkinnan mukaan sairaanhoitajan antaman hoidon kustannuksista
50 %, kuitenkin enintään 100 euroa.

 

SYÖPÄHOIDOT JA MUUT ERITYISEN KALLIIT HOIDOT

·         Korvataan vain julkisen sairaanhoidon kustannusten mukaan.

 

 

TAKON SAIRAUSKASSAN HALLITUKSEN ANTAMA OHJE LÄÄKKEISTÄ, JOITA EI KORVATA, ELLEI NIISTÄ TULE MYÖS KELA-KORVAUSTA:

·         Hallituksen antaman ohjeen perusteella ei korvata hivenaineita, kivennäisaineita, vitamiineja, rautavalmisteita, laihdutusvalmisteita, alkoholin ja tupakan vieroitukseen tarkoitettuja valmisteita, raskauden ehkäisyyn tarkoitettuja valmisteita, erektiohäiriöiden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, sidostarvikkeita eikä apteekissa sekoitettuja valmisteita, ellei niistä tule myös Kela-korvausta.

 

·         Ollakseen korvattava lääkkeen oston tulee edellyttää reseptiä ja sen tulee löytyä Kelan ylläpitämästä lääkeluettelosta. Käsikauppalääkkeitä ei korvata.

 

 

 

Takon Sairauskassan hallitus 16.12.2021

 18:13:04