Miten liityn?

Takon Sairauskassaan voivat liittyä kaikki säännöissä mainituilta työnantajilta pääasiallisen toimeentulonsa saavat henkilöt, joiden työsuhteen pituus on yli kuusi kuukautta.
Jäsenyyttä on haettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Määräaikaisissa työsuhteissa alkamisajaksi huomioidaan viimeisimmän työsuhteen tekoaika.

Jäsenhakemuslomake.

 

MAHDOLLISUUS HAKEA SAIRAUSKASSAN JÄSENYYTTÄ AJALLA 1.2.-30.6.2020!

Takon Sairauskassan hallitus on päättänyt, että annetaan niille kassan toimintapiiriin kuuluville henkilöille, joiden työsuhde on alkanut 1.1.2007 jälkeen ja, jotka eivät ole hakeneet kassan jäsenyyttä sääntöjen mukaisen kuuden kuukauden määräajan puitteissa mahdollisuus hakea kassan jäsenyyttä 1.2.-30.6.2020 välisenä aikana. Kassan jäsenyys alkaa hallituksen päätöstä seuraavan kalenterikuukauden alusta alkaen eli aikaisintaan 1.3.2020 ja viimeistään 1.8.2020. Edellisen kerran kassaan kuulumattomille, jo pidempään töissä olleille henkilöille, on annettu mahdollisuus hakea jäsenyyttä ajalla 1.6.-31.12.2006.

Tampereella 10.1.2020

Takon Sairauskassan hallitus