Tiedotteet

13. syyskuuta, 2017

Henkilökunnan koulutus

Takon Sairauskassan toimisto on suljettu henkilökunnan koulutuksen vuoksi.

to-pe 21.-22.9.2017 ja
to-pe 28.-29.9.2017

13. syyskuuta, 2017

Tiedote

Yksityisten sairaaloiden yleistyessä myös sairauskassan maksamat sairaanhoidon kustannukset saattavat nousta kohtuuttomasti. Tästä syystä sairauskassan hallitus on päättänyt, että syöpähoidot ja muut erityisen kalliit hoidot korvataan vain julkisen sairaanhoidon kustannusten mukaan. Päätös on voimassa toistaiseksi.

Kassan sääntöjen 22 §
"Hallituksella on oikeus antamissaan yleisohjeissa määrätä ketä lääkäriä tai 15 §:n 1 momentissa tarkoitettua asianmukaisen ammattikoulutuksen saanutta henkilöä taikka mitä sairaanhoito- tai tutkimuslaitosta tai apteekkia on käytettävä, kun kysymys on näiden sääntöjen perusteella lisäetuutena korvattavasta hoidosta."

Tampereella 7.9.2017

Takon Sairauskassan hallitus

07. huhtikuuta, 2017

Muutoksia kesän aukioloihin

Muutoksia Takon Sairauskassan toimiston aukioloihin ajalla 1.6.-31.8.2017!


-Toimisto on avoinna ma-ke klo 9.00-12.00
(tai sopimuksen mukaan)


- Toimisto on kokonaan suljettu ajalla:
 19.-25.6.2017 (vko 25), 17.-30.7.2017 (vkot 29-30) ja 21.-27.8.2017 (vko 34).


- Toimiston ollessa suljettuna, kiireellisissä asioissa voit jättää puhelimeen soittopyynnön tai laittaa sähköpostia osoitteella Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Viestit tarkistetaan toimiston ollessa suljettuna säännöllisesti.
- Osasairaus-, vanhempainpäivä ja sairauspäivärahoihin liittyvät asiat kannattaa hoitaa hyvissä ajoin etukäteen, jotteivät päivärahojen maksut turhaan viivästyisi.
-Järjestelyllä saadaan sairauskassan talouteen säästöjä.

07. huhtikuuta, 2017

Kokouskutsu


Takon Sairauskassan varsinainen kassankokous pidetään torstaina 20. päivänä huhtikuuta 2017 alkaen kello 16.00 Takon Ammattiosaston huoneistossa no 33, Näsilinnankatu 22 A Tampere.


Kokouksessa käsitellään:

1.    Kassan sääntöjen 36 §:ssä mainitut varsinaiselle kassankokoukselle määrätyt asiat.

2.    Kassan hallituksen esitys kassan sääntöjen 4 § muuttamisesta.
4 § kassan toimintapiiriin esitetään lisättäväksi Insta Automation Oy (koskee osaa Oy Botnia Mill Service Ab:ltä siirrettyä henkilöstöä), Metsä Board International Oy,  ja Metsä Board Oyj ja Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Group Konsernipalvelut (koskee osaa Metsä Board Tako:lta siirrettyä henkilöä).

3.    Kassan hallituksen esitys kassan sääntöjen 4 § muuttamisesta.
4 § kassan toimintapiiristä esitetään poistettavaksi Metsä Board International Oy Logistics/SI Knowledge Centre ja Metsä Group Talouspalvelutoiminnot, joita ei ole enää olemassa. 

4.    Kassan hallituksen esitys kassan sääntöjen 32 § muuttamisesta, ja 33 § poistamisesta
Päivitetään vastaamaan tilintarkastuslakia. 33 § poistamisesta johtuen, numerointi muuttuu yhtä pienemmäksi tästä eteenpäin.

5.    Kassan hallituksen esitys kassan sääntöjen 44 § (ennen sääntömuutosta) muuttamisesta
Päivitetään toisiin sääntöpykäliin viittaavat kohdat vastaamaan uusia sääntöjä.

6.    Kassan hallituksen esitys kassan sääntöjen 48§ (ennen sääntömuutosta) muuttamisesta
Muutetaan luottamuslääkärin nimike asiantuntijalääkäriksi.


Hallituksen kertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ovat nähtävinä sairauskassan toimistossa (Näsilinnankatu 22 A 32, 33210 Tampere) allekirjoituspäivästä lukien toimiston aukioloaikoina.

Varsinaisen kassankokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä sairauskassan toimistossa
 4.5.2017 alkaen toimiston aukioloaikoina.Tampereella 6.4.2017
Takon Sairauskassan hallitus

20. joulukuuta, 2016

Muutoksia kalliiden lääkkeiden korvaamiseen 1.1.2017 alkaen

Kelan lääkekustannusten vuosiomavastuu eli lääkekatto pienenee. Vuonna 2017 se on 605,13 euroa kalenterivuodessa (610,37 euroa vuonna 2016). Jos vuosiomavastuu ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta valmisteesta 2,50 euron omavastuun.

Jos lääke on erityisen kallis, Kela korvaa jatkossa kerralla enintään 1 kuukauden hoitoaikaa vastaavan lääkemäärän nykyisen 3 kuukauden määrän sijaan. Erityisen kalliiksi katsotaan lääkkeet, joiden yhden pakkauksen arvonlisäverollinen vähittäishinta on yli 1 000 euroa.

Kaikkiin korvattaviin valmisteisiin tulee toimitusväli. Jatkossa korvausta voi saada uudesta lääkkeen, kliinisen ravintovalmisteen ja perusvoiteen erästä sen jälkeen, kun aiemmin ostettu erä on käytetty lähes kokonaan lääkkeen määrääjän antaman ohjeen mukaisesti. Esimerkiksi uudesta erästä voi saada korvausta aikaisintaan 3 viikkoa ennen edellisen erän loppumista, jos valmistetta on edellisellä kerralla ostettu 3 kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä. Toimitusväli on vastaavasti lyhyempi, jos valmistetta on ostettu pienemmissä erissä.

Lääkereseptien voimassaoloaika muuttuu nykyisestä 1 vuodesta 2 vuoteen.

Muutokset ovat osa valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmaa, jossa tavoitteena on saada 150 milj. euron lääkekorvaussäästöt vuodesta 2017 alkaen.

20. joulukuuta, 2016

Muutoksia diabeteslääkkeiden korvauksiin 1.1.2017 alkaen

Muut kuin insuliinia sisältävät diabeteslääkkeet siirtyvät ensi vuoden alusta Kelan 100 %:n korvausluokasta 65 %:n korvausluokkaan. Näistä lääkkeistä asiakkaan itsensä maksama osuus on 35 % lääkkeen hinnasta 1.1.2017 alkaen. Insuliinia sisältävästä lääkkeestä asiakas saa jatkossakin 100 %:n erityiskorvauksen ja maksaa lääkkeestä 4,50 euron omavastuun.

Muutos on osa hallitusohjelmassa edellytettyjä yhteensä 150 miljoonan euron lääkekorvaussäästöjä. Diabeteslääkkeiden korvaustason muutos koskee hieman yli 300 000 henkilöä.
Muutokset eivät edellytä asiakkaalta toimenpiteitä. Kela myöntää ilman erillistä hakemusta uudet korvausoikeudet asiakkaille, joilla on jo voimassa oleva diabeteksen korvausoikeus.

Asiakkaat saavat tiedon uusista korvausoikeuksista kirjeitse joulukuussa 2016 ja uudet korvausoikeudet sisältävän Kela-kortin kevään 2017 aikana.

Asiakas saa hänelle kuuluvan korvauksen apteekissa, vaikka uutta Kela-korttia ei olisikaan vielä tullut. Apteekissa on aina ajantasainen tieto asiakkaan voimassa olevista korvausoikeuksista. Apteekki tarkistaa asiakkaan oikeuden korvaukseen sähköisesti Kelasta jokaisen lääkeoston yhteydessä

Asiakas voi tarkistaa hänelle myönnetyt uudet korvausoikeudet Kelan asiointipalvelusta viikolla 51. Asiointipalvelun vasemmassa valikossa on kohta ”Lääkkeiden erityiskorvausoikeudet”, jossa korvausoikeuksien numerot ovat nähtävissä. Apteekissa uusia korvausoikeuksia käytetään lääkeostoissa 1.1.2017 alkaen.

 

13. joulukuuta, 2016

Korvaushakemuksen käsittelyaika

Sairaanhoidon korvaushakemuksia käsitellään toimistossa 1-3 kertaa viikossa työtilanteen mukaan.
Kuitenkin useimmiten korvaukset löytyvät viikossa tililtä, hakemuksen saapumisesta lukien.

Käsittelyaikaa saattavat viivästyttää posti kulku ja puuttuvat liitteet. Jos olet epävarma siitä, mikä liitteitä korvaushakemuksesi tarvitsee, voit ottaa yhteyttä sairauskassan toimistoon.

 

23. toukokuuta, 2016

Lääkekorvaukset muuttuvat

Takon Sairauskassa korvaa Kela-korvattavat lääkkeet viitehintaan saakka. 1.6.2016 alkaen emme korvaa sairausvakuutuslain mukaista alkuomavastuuta.

Sairausvakuutuslain mukainen korvaus maksetaan vasta, kun kustannukset ovat ylittäneet sairausvakuutuslain mukaisen alkuomavastuun/vuosi. Vuonna 2016 alkuomavastuu on 50 euroa.

Myös sairauskassan lisäetuuskorvaus maksetaan vasta alkuomavastuun täyttymisen jälkeen. Mikäli lääkekustannukset ovat pienemmät kuin alkuomavastuu kassan jäsen maksaa lääkkeet kokonaisuudessaan itse.