Skip to main content
KORVAUKSET

Takon Sairauskassa on ottanut käyttöön 1.7.2020 alkaen sähköisen asiointipalvelun!

Sähköinen asiointipalvelu on nimeltään Iris.
Iris palvelun kautta voit hakea sairauskassan maksamia lisäetuuskorvauksia.

Sähköisen asiointipalvelun käyttö nopeuttaa korvauksen maksamista. Saat myös korvaustietosi sähköisesti ilman turhaa paperipostia.
Palvelun käyttö edellyttää kassan hyväksymistä käyttäjäksi. Kun sairauskassa on hyväksynyt sinut käyttäjäksi, saat viestin sähköpostiisi ja voit aloittaa korvausten hakemisen. Saat liittymisviestin muutaman arkipäivän kuluessa. Joskus liittymisviestit saattavat mennä sähköpostin roskaposti-kansioon.

Tunnistautuaksesi palveluun tarvitset pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin. Jos olet hakenut korvausta Iriksen kautta, eikä korvausta ala kuulua niin tarkistathan sähköpostisi (myös roskapostin) sairauskassa on voinut lähettää sinulle sähköpostilla hakemuksen täydennyspyynnön.


Korvaukset 1.1.2023 alkaen

Sairausvakuutuslain muutos astuu voimaan 01.01.2023, jolloin osa kelakorvauksista pienenee ja osa korvauksista poistuu kokonaan. Kela-korvaus poistuu lääkärin määräämästä tutkimuksesta ja hoidosta, kuten esim. yksityisistä fysioterapiakäynneistä, laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista. Hammaslääkärin määräämät kuvantamistutkimukset ovat edelleen Kelan korvaamia.
Takon Sairauskassan lisäetuuskorvaukset maksetaan 01.01.2023 alkaen kuten vuonna 2022 . Lisäetuuskorvauksesta vähennetään ennen sen maksamista mahdollinen sairausvakuutuslain (tai muun lain) mukainen korvaus. Edelleen tarvitaan lääkärin määräys tutkimuksiin, fysioterapiaan, hierontaan, apuvälineisiin ja psykologin antamaan terapiaan, jotta niitä voidaan sääntöjen mukaan korvata.

Korvaukset 1.6.2023 alkaen

LÄÄKÄRINPALKKIOT

Yleislääkärin ja erikoislääkärin vastaanottopalkkioista korvataan 90 % (sis. Kela-korvauksen). Leikkauksen kustannukset korvataan hallituksen yleisohjeen mukaan. Psykiatrin antama psykoterapia korvataan vain Kela-korvauksen osalta.

LÄÄKKEET

Kela-korvattavat lääkkeet korvataan kokonaan viitehintaan asti, sairausvakuutuslain mukaisen omavastuun täyttymisen jälkeen (alkuomavastuu v. 2023=50euroa).

Muut reseptilääkkeet 10 euron ostokertakohtaisen omavastuuosuuden ylittävältä osalta, yht. enint. 200 euroa/kalenterivuodessa. Oikeus korvaukseen määräytyy ostopäivän mukaan. Korvattavan valmisteen tulee löytyä Kelan ylläpitämästä lääketietokannasta.


HAMMASHOITO

Hammashoidosta korvataan 70 %, enintään 350 euroa/kalenterivuosi. Korvaukseen on oikeus, kun kassan jäsenyys on kestänyt vähintään yhden vuoden yhdenjaksoisesti. Oikeus korvaukseen määräytyy käyntipäivän mukaan.


LABORATORIO-, RÖNTGEN- JA MAGNEETTITUTKIMUKSET

Lääkärin määräämänä tutkimukset korvataan kokonaan. Magneettitutkimus ja tietokonetomogragiatutkimus korvataan vain erikoislääkärin määräyksellä.


FYSIKAALINEN HOITO

Fysioterapiasta korvataan 70 % (sis. Kela-korvaus), enintään 15krt/kalenterivuosi. Oikeus korvaukseen määräytyy käyntipäivän mukaan.


HIERONTA

Hieronnasta korvataan 70 %, enintään 10krt/kalenterivuosi. Oikeus korvaukseen määräytyy käyntipäivän mukaan.


PSYKOLOGIN TUTKIMUKSET JA PSYKOLOGIN ANTAMA TERAPIA

Psykologin tutkimukset korvataan lääkärin määräyksellä, korvaus 70%. Psykologin antamasta terapiasta korvataan 70 %, enintään 10krt/kalenterivuosi. Oikeus korvaukseen määräytyy käyntipäivän mukaan.


TERVEYSKESKUSMAKSUT

Poliklinikkamaksut, päiväkirurgiset maksut, sairaalahoitopäivämaksut, tutkimukset ja kotisairaanhoito korvataan kokonaan.


SILMÄLASIT

Silmälaseista korvataan 350 euroa. Korvaukseen on oikeus, kun kassan jäsenyys on kestänyt vähintään yhden vuoden yhtäjaksoisesti.

Silmälasit korvataan joka toinen vuosi. Oikeus korvaukseen määräytyy ostopäivän mukaan.


SILMIEN NÄKÖKYKYÄ PARANTAVAT LASER-LEIKKAUKSET

Silmien laserleikkauksesta korvataan 700 euroa. Korvaukseen on oikeus sen jälkeen, kun kassan jäsenyys on kestänyt vähintään yhden vuoden yhtäjaksoisesti tai silmälasit on korvattu enintään kaksi vuotta sitten.

Leikkauksen jälkeen silmälasikorvaukseen on oikeus uudestaan enintään neljän vuoden kuluttua. Oikeus korvaukseen määräytyy käyntipäivän mukaan.


APUVÄLINEET

Lääkärin määräämät kirurgisen toimenpiteen jälkeen tarvittavat apuvälineet 200 euroon saakka.

Muista apuvälineistä 70%, enintään 150 euroa. Korvauksen voi saada joka toinen vuosi samaan tarkoitukseen hankitusta apuvälineestä.


JALKAHOIDOT

Jalkahoidoista korvataan 70%, enintään 5 krt/kalenterivuosi. Oikeus korvaukseen määräytyy käyntipäivän mukaan.


RAVITSEMUSTERAPIA

Ravitsemusterapiasta korvataan 70 %, enintään 5krt/kalenterivuosi. Oikeus korvaukseen määräytyy käyntipäivän mukaan.


ROKOTUKSET

Rokotuksista korvataan 70 %, kuitenkin enintään 200 euroa kalenterivuodessa.


TOIMISTOMAKSUT / LAITOSMAKSUT

Toimistomaksut ja laitosmaksut korvataan vuosittain hallituksen yleisohjeen mukaan.