Skip to main content
LIITY JÄSENEKSI

KÄYTÄ ETUOIKEUTTASI -LIITY SAIRAUSKASSAAN!

Jäsenhakemuksen voit tulostaa, täyttää ja lähettää meille tai tehdä sähköisenä. Sähköisen jäsenhakemuksen tekemiseen tarvitset vain pankkitunnukset.

MIKSI LIITTYMINEN KANNATTAA?

Korvaukset kattavat suuren osan sairaanhoitokuluistasi, jotka jäävät Kela-korvausten ulkopuolelle. Voit hoitaa korvausasiasi samalla kerralla ja samassa paikassa, saat asiantuntevan, ystävällisen ja yksilöllisen palvelun. Korvaukset maksetaan nopeasti pankkitilillesi. Kaikilta tehtailta on järjestetty postinkulku Sairauskassaan.

MISTÄ KULUISTA SAIRAUSKASSA KORVAA?

Sairauskassakassa korvaa sairaudesta aiheutuvia kustannuksia: lääkkeistä, lääkärinpalkkioista, laboratorio- ja röntgentutkimuksista, fysikaalisesta hoidosta ja hieronnasta, sairaalahoidosta ja poliklinikkamaksuista, terveyskeskusmaksuista, hammashoidosta ja silmälaseista. Tarkemmat määräykset kustannusten korvaamisesta ovat Takon Sairauskassan säännöissä, jotka löytyvät sairauskassan nettisivuilta www.takonsairauskassa.fi

MITEN SAIRAUSKASSA TOIMII?

Ylin päätösvalta on kassankokouksella, johon kaikki sairauskassan jäsenet voivat osallistua. Korvausasioissa päätösvalta on kassan hallituksella. Kassanjohtaja ja toimihenkilöt käsittelevät korvausasiat, joista mutkikkaimmat viedään hallituksen kokoukseen päätettäviksi. Kassanjohtajaa, toimihenkilöitä ja hallitusta sitoo vaitiolovelvollisuus. Jäsenmaksu 1,3% peritään suoraan palkastasi. Kassan toiminnalla ei pyritä tuottamaan voittoa, vaan kerätyt maksut käytetään korvauksiin. Takon Sairauskassaan voivat liittyä kaikki säännöissä mainituilta työnantajilta pääasiallisen toimeentulonsa saavat henkilöt, joiden työsuhteen pituus on yli kuusi kuukautta. Jäsenyyttä on haettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta toimittamalla Takon Sairauskassan toimistoon jäsenyyshakemus täytettynä. Määräaikaisissa työsuhteissa alkamisajaksi huomioidaan viimeisimmän työsopimuksen tekoaika.