Skip to main content
Usein Kysyttyä

KORVAUKSET

HAMMASLÄÄKÄRI VÄHENSI KELA-KORVAUKSEN?

Miten menetellään? Kelan saa vähentää Kela-korvauksen myös sairauskassan jäseneltä. Sairauskassan lisäetuutta voi tällöin hakea toimittamalla laskun ja maksukuitin sairauskassan toimistoon.

JOS JOUDUN LEIKKAUKSEEN PALJONKO MINULLE KORVATAAN?

Yksityisen sairaudenhoidon suorittamien leikkausten lääkärinpalkkiosta korvataan 90 %, enintään 500 euroa (sisältää kela-korvauksen).
Korvausta maksetaan erikseen anestesialääkärin ja leikkaavan lääkärin palkkioista. Leikkauksen yhteydessä peritystä laitosmaksusta korvataan 70 %, enintään 400 euroa.
Julkisen sairaudenhoidon suorittamien leikkausten sairaalamaksut/ poliklinikkamaksut korvataan kokonaan.

KORVATAANKO MAGNEETTIKUVAUKSEN TUTKIMUKSET?

Magneettikuvakseen tulee tulla erikoislääkärin määräys. Magneettikuvauksen kustannukset korvataan kokonaan.
Sopimuslaitokset laskuttavat magneettikuvauksen kustannukset sairauskassalta. Jos magneettikuvauksen kustannukset on peritty jäseneltä, korvaus haetaan sairauskassasta. Tällöin hakemuksessa pitää olla korvaushakemus, lähete, lasku ja maksukuitti.

KUINKA USEIN MINULLA ON OIKEUS SILMÄLASIKORVAUKSEEN JA PALJONKO SILMÄLASEISTA KORVATAAN?

Silmälasikorvaukseen on oikeus joka toinen vuosi. Eli jos silmälasit on hankittu vuonna 2022, niin seuraavan kerran saa korvausta vuonna 2024 hankituista silmälaseista.

Silmälasikorvauksen määrä on 350 euroa.

MINKÄLAINEN MAKSUKUITTI KELPAA KORVAUKSEN HAKEMISEEN?

Lisäetuuskorvausta hakiessa sairauskassan tulee aina toimittaa maksukuitti.
Nettipankista tulostettu kuitti kelpaa maksukuitista.

MINKÄLAINEN LASKU KELPAA KORVAUKSEN HAKEMISEEN?

Lisäetuuskorvausta hakiessa sairauskassan tulee aina toimittaa lasku. Laskusta tulee selkeästi käydä ilmi kuka on maksanut, mitä, kenelle ja paljonko. Esim. hierontakorvausta haettaessa tulee laskussa lukea selvästi hieronta.

MITÄ LÄÄKKEISTÄ KORVATAAN?

Kela-korvattavat lääkkeet korvataan kokonaan viitehintaan asti. Sairausvakuutuslain mukaista omavastuuta ei korvata (alkuomavastuu v. 2024=50euroa).

Muista reseptilääkkeistä kassa korvaa 10 euron ostokertakohtaisen omavastuun ylittävän osuuden, kuitenkin enintään 200 euroa kalenterivuodessa. Ollakseen korvattava lääkkeen oston tulee edellyttää reseptiä ja sen tulee löytyä Kelan ylläpitämästä lääkeluettelosta. Käsikauppalääkkeitä ei korvata.

Hallituksen erityisohjeen perusteella ei korvata hivenaineita, kivennäisaineita, vitamiineja, rautavalmisteita, rokotteita, laihdutusvalmisteita, alkoholin ja tupakan vieroitukseen tarkoitettuja valmisteita, raskauden ehkäisyyn tarkoitettuja valmisteita, erektiohäiriöiden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, sidostarvikkeita eikä apteekissa sekoitettuja valmisteita, ellei niistä tule myös Kela-korvausta.

PALJONKO HAMMASHOIDOSTA KORVATAAN?

Hammaslääkärin tai hammashoidon antamasta hoidosta korvataan 70 %. Hammashoidosta voidaan korvata 350 euroa kalenterivuodessa. Sairauskassan maksama lisäetuuskorvaus lasketaan siitä summasta, josta on jo vähennetty Kela-korvausosuus. Kela- korvausta maksetaan yksityisen hammashoidon kustannuksista. Hammashoidon lisäkorvauksen määrää ei pysty arvioimaan ennen päätöksen antamista, koska se riippuu hammaslääkärin tekemistä hoitotoimenpiteistä, niistä perityistä kustannuksista sekä kelan korvauksen määrästä.

PALJONKO HIERONNASTA KORVATAAN, JA MITEN HAEN KORVAUSTA?

Hieronnasta korvataan 70 % kustannuksista enintään 10 kertaa kalenterivuodessa. Korvauksen hakemiseksi tulee toimittaa lasku/kuitti, josta selviää että kyseessä on hieronta.


HAKEMUKSET

MIHIN LÄHETÄN HAKEMUKSENI?

Takon Sairauskassassa käsitellään jäsenten sairaanhoitokorvaukset, vanhempainvapaahakemukset, sairauspäivärahahakemukset ja erityishoitorahahakemukset.


Päivärahahakemukset voi tehdä Kelan asiointipalvelussa. Paperiset päivärahahakemukset kannattaa lähettää suoraan Sairauskassaan.

Sairaanhoitokorvaukset kannattaa toimittaa Iris sähköisen asiontipalvelun kautta: https://tako.omasairauskassa.fi/

Ulkojäsenten hakemukset käsitellään Kelassa, ja vain lisäetuudet haetaan Sairauskassasta.

PITÄÄKÖ KORVAUSHAKEMUS TÄYTTÄÄ?

Mikäli Kela-korvaus on jo vähennetty kustannuksista tai haetaan lisäetuutta esim. silmälaseista ei korvaushakemusta tarvita.

Mikäli haetaan korvausta Kela-korvattavasta kustannuksesta eikä Kela-korvausta ole vähennetty tulee hakemukseen liittää täytetty ja allekirjoitettu korvaushakemus.
Jos ei ole tiedossa saako kustannuksesta Kela-korvausta, voi korvaushakemuksen aina toimittaa. Korvaushakeuksen täyttäminen ei ole väärin.


JÄSENYYS

KATKEAAKO JÄSENYYTENI VUOROTTELUVAPAAN/ÄITIYSLOMAN AIKANA?

Jäsenyys ei katkea, koska työsuhde ei pääty. Sen sijaan jäsenen oikeus lisäetuuksiin päättyy ko. ajaksi, mikäli jäsen ei maksa jäsenmaksua vastaavalta ajalta. Korvausten karenssiajat (esim. silmälasit) kuluu vuorotteluvapaan aikana, vaikka jäsen ei haluaisi maksaa jäsenmaksua itse vuorotteluvapaan ajalta.

MIKÄ ON JÄSENMAKSUN MÄÄRÄ?

Jäsenmaksu on 1,3 prosenttia ennakonperintälain alaisesta palkasta.

Ulkojäsenen ja palkattomalla vapaalla olevan jäsenmaksu on viimeisten 6kk jäsenmaksujen keskiarvo korotettuna kymmenellä prosentilla.

MILLOIN ULKOJÄSENEN JÄSENYYS PÄÄTTYY?

Ulkojäsenen jäsenyys päättyy, kun jäsen jää eläkkeelle, siirtyy ansiotyöhön, ryhtyy yrittäjäksi tai eroaa kassasta.

TYÖSUHTEENI ON PÄÄTTYNYT JA ALKAA UUDELLEEN. VAIKUTTAAKO JÄSENYYDEN KATKO KORVAUKSIIN?

Jos työsuhde alkaa uudelleen kuuden kuukauden kuluessa edellisen päättymisestä, voidaan jäsen ottaa uudelleen kassan jäseneksi pelkän ilmoituksen perusteella.
Tällöin uuden työsuhteen pituudella ei ole merkitystä jäseneksi ottamisen kanssa.
Jos työsuhteen päättymisestä on kulunut yli kuusi kuukautta, tulee jäsenyyttä hakea uudelleen. Tällöin työsuhteen tulee kestää yli kuusi kuukautta.
Jäsenen korvausten karenssiajat alkavat kulua uuden jäsenyyden alkamisesta lukien.

MISTÄ LÖYDÄN KASSAN JÄSENKORTIN?

Takon Sairauskassan sähköinen jäsenkortti löytyy Iris-palvelusta


SEKALAISET

MITEN SAAN UUDEN KELA-KORTIN?

Kun kassaan tulee tieto työsuhteen päättymisestä, erotamme jäsenen Kelasta kassan vastuulta. Samalla lähtee automaattisesti uusi Kela-korttitilaus. Uudessa kortissa ei ole työpaikkakassan numeroa.

Kun jäsenyys alkaa, otamme jäsenen Kelasta kassan vastuulle. Samalla lähtee Kela-korttitilaus. Uuteen korttiin tulee työpaikkakassan numero. Uudelle jäsenelle postitetaan jäsenkortti jäsenpostin mukana. Jatkossa jäsenkortin löytää Iris-palvelusta.

Jos Kela-kortti on hukkunut, uuden kortin saa ottamalla yhteyttä kassan toimistoon. Uuden Kela-kortin voi myös tilata Kelasta.

Uusi Kela-kortti tulee muutamassa viikossa. Väliajan voi käyttää vanhaa korttia, kunhan muistaa mainita onko nykyään kassan jäsen vai ei.

ONKO HAMMASLÄÄKÄREIDEN TAI LÄÄKÄRIASEMIEN KANSSA LASKUTUSSOPIMUKSIA?

Sairauskassalla on laskutussopimuksia muutamien hammaslääkäri ja lääkäriasemien kanssa.

Kts. Sopimuslaitokset

PITÄÄKÖ TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN ILMOITTAA SAIRAUSKASSALLE?

Muutokset työsuhteessa tulisi ilmoittaa Sairauskassaan esim. työsuhteen päättyminen, vuorotteluvapaa yms.
Työsuhteen päättyessä jäsenyys Sairauskassassa päättyy. Mikäli työsuhteen päättymisestä ei saada tietoa, ei henkilöllä ole ajantasaista Kela-korttia. Tämä voi aiheuttaa väärinkäsityksiä asioidessa esim apteekissa. Kun saamme tiedon työsuhteen päättymisestä tilaamme henkilölle uuden Kela-kortin.

Vuorotteluvapaa ja muut palkattomat vapaat työsuhteesta tulisi ilmoittaa sairauskassaan.

Mikäli työsuhteen päättymisen jälkeen tai palkattomalla vapaalla olevalle on maksettu epähuomiossa perusteettomia lisäetuuksia voidaan joutua perimään takaisin.

TARVITAANKO TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIN LÄHETE YKSITYISLÄÄKÄRILLE?

Ei tarvita. Yksityislääkäri voi määrätä myös tarpeelliset tutkimukset hoitoa varten.

Magneettikuvaukset ja tietokonetomografiatutkimukset voidaan korvata ainoastaan erikoislääkärin määräyksellä.