Skip to main content

Tiedote yleisohjeisiin 2024 liittyen

2.1.2024  |  Takon Sairauskassa

LÄÄKÄRIN MÄÄRÄYKSET POISTUVAT OSASTA KORVAUKSISTA!

Poistamme 1.1.2024 alkaen lääkärin määräys vaatimuksen fysioterapiasta, psykologin antamasta terapiasta, ravitsemusterapiasta ja apuvälineistä. Muut ko. korvausoikeuksiin liittyvät rajoituksen säilyvät ennallaan.

• Fysioterapiasta korvataan 70 % kustannuksista, kuitenkin enintään 15 kertaa kalenterivuodessa. Oikeus korvaukseen määräytyy käyntipäivän mukaan. Hoidonantajan tulee olla Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkitty ammattihenkilö. (Palveluntuottaja tarvitsee silti maksusitoumuksen, jotta tietää keneltä ja paljonko voi laskuttaa).
• Psykologin antamasta terapiasta korvataan 70% kustannuksista, kuitenkin enintään 10 kertaa kalenterivuodessa. Oikeus korvaukseen määräytyy käyntipäivän mukaan. Hoidonantajan tulee olla Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkitty ammattihenkilö.
• Ravitsemusterapiasta korvataan 70 % kustannuksista, kuitenkin enintään 5 kertaa kalenterivuodessa. Oikeus korvaukseen määräytyy käyntipäivän mukaan. Hoidonantajan tulee olla Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkitty ammattihenkilö.
• Apuvälineistä korvataan,
joko: 200 euroa kirurgisten toimenpiteiden jälkeen tarvittavista sidoksista, apuvälineistä ja tekojäsenten kustannuksista korvauskertaa kohti
tai
70 % kustannuksista, kuitenkin enintään 150 euroa muiden kuin kirurgisten toimenpiteiden jälkeen tarvittavista sidoksista, apuvälineistä ja tekojäsenten kustannuksista. Korvauksen voi saada joka toinen vuosi samaan tarkoitukseen hankitun sidoksen, apuvälineen tai tekojäsenen kustannuksista.

Takon Sairauskassan hallitus 14.12.2023