Skip to main content

Kokouskutsu

28.3.2024  |  Takon Sairauskassa

Takon Sairauskassan varsinainen kassankokous pidetään torstaina 25. päivänä huhtikuuta 2024 alkaen kello 16.00 Ylävitosen Yhteistoimistossa, Näsilinnankatu 22 A Tampere.

Kokouksessa käsitellään:

1. Kassan sääntöjen 36 §:ssä mainitut varsinaiselle kassankokoukselle määrätyt asiat.

2. Kassan hallituksen esitys kassan sääntöjen 4 §:n muuttamisesta: - lyhennetään työsuhteen pituutta kuudesta kuukaudesta neljään, jotta voi liittyä sairauskassaan sekä vakuutussuhteen kestovaatimusta määräaikaisessa työsuhteessa kolmesta kuukaudesta kahteen kuukauteen.

3. Kassan hallituksen esitys sääntöjen 14 §:n muuttamisesta:
- 4b kohtaan siirretään lääkärin määräämä psykologin tutkimus omaksi kohdakseen
- tästä eteenpäin numerointi muuttuu
- 4 c poistetaan lääkärinmääräys vaatimus fysioterapiasta
- 4 f poistetaan lääkärin määräys vaatimus psykologin antamasta terapiasta
- 4 h poistetaan lääkärin määräys vaatimus ravitsemusterapiasta
- 6 b poistetaan lääkärin määräys vaatimus apuvälineistä

4. Kassan hallituksen esitys sääntöjen 15 §:n muuttamisesta:
- päivitetään lakipykälä mihin tekstissä viitataan.

Hallituksen sääntömuutosesitys kokonaisuudessaan toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ovat nähtävinä sairauskassan toimistossa (Näsilinnankatu 22 A 32, 33210 Tampere) allekirjoituspäivästä lukien toimiston aukioloaikoina.

Varsinaisen kassankokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä sairauskassan toimistossa 9.5.2024 alkaen toimiston aukioloaikoina.

Tampereella 28.3.2024 Takon Sairauskassan hallitus